دفتر مرکزی: تهران-بلوار فردوس غربی_بهار شمالی پلاک۱۶ واحد ۴
۰۲۱۴۴۱۶۹۵۲۸
ثبت سفارشات دكوراسيون:
۰۹۱۲۸۸۸۰۵۰۲
۰۹۱۹۶۷۵۲۷۱۹
ثبت سفارشات تخته شاسي عكس وقاب عكس:
۰۲۱۴۴۱۰۸۱۵۸
دفتر خراسان جنوبی: بیرجند- بلوار معلم-معلم۲۷-پلاک ۶ تماس:۰۹۱۵۳۶۲۴۸۸۳_ ۰۹۱۵۱۶۱۴۵۵۶ زنگویی

info@takhtejamshidco.ir