لیست قیمت تخته شاسی ۸میل:

۹*۱۳=۱۰۵۰
۱۰*۱۵=۱۳۵۰
۱۳*۱۸=۲۰۵۰
۱۶*۲۱=۲۷۰۰
۲۰*۲۵=۴۰۵۰
۲۰*۳۰=۴۸۰۰
۲۴*۳۰=۵۰۰۰
۳۰*۴۰=۸۵۰۰
۳۰*۴۵=۹۲۰۰
۳۰*۶۰=۱۴۰۰۰
۴۰*۶۰=۱۶۵۰۰
۶۰*۹۰=۳۷۵۰۰
۵۰*۷۰=۲۸۰۰۰
۱۰۰*۷۰=۴۵۵۰۰
جهت سفارش با شماره ۰۹۹۰۳۴۷۷۸۰۶ از طریق واتس اپ/تلگرام/پیام در ارتباط باشید.